Despre Holbav

Despre Holbav

Holbav (in germana Hohlbach [Paraul gaunos, Valea gaunoasa, Gaunoasa], in maghiara Holbák) este o localitate in judetul Brasov, Transilvania, Romania. Face parte din regiunea istorica Tara Barsei. Pe teritoriul sau se aflau mine de plumb, carbune si argint (primele extractii s-au facut in secolul XIX, rudimentar).

Din februarie 2004, Holbav s-a desprins de comuna Vulcan, din care făcuse parte până atunci, și a devenit o comuna de sine statatoare.

Comuna Holbav este amplasată în depresiunea Ţării Bârsei, pe versantul sudic al Măgurii Codlei, la o altitudine de peste 900 m. Comuna se află la 20 de km distanţă faţă de municipiul Braşov şi la 14 km faţă de municipiul Codlea, se întinde pe dealuri subcarpatice ce leagă Munţii Piatra Craiului de Munţii Perşani. Carcteristica teritorială a comunei este cea a satelor de munte cu locuinţe răspândite pe dealurile Bârnei, Padina lui Moman, Măgurii, Cetăţii, Petrosului, Văii de Mijloc, Capul Dealului, Piscu Stânii, Piscul Văii Negri, Piscul Văii Iepi, Stimbăiel, Piscul Richiţii şi Hoapec.

Vegetaţia predominantă ese caracterizată de pajişti montane, păduri de fag, brad, molid şi de faună specifică (urs, mistreţ, cerb, căpriori, iepuri).

Conform Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 670/ 2008 pentru proprietarii de păduri din comuna Holbav serviciile silvice sunt furnizate de Ocolul Silvic Braşov (Regia Naţională a Pădurilor).

Localitatea deţine elemente de floră din jurassic. De asemenea, în zonă sunt prezente plante medicinale.

Datorită configuraţiei în pantă a terenului pânza freatică are variaţii de nivel – sunt zone în care se află la mică adâncime şi zone în care apa se găseşte cu greutate.

Apele din precipitaţii sunt colectate de numeroasele văi destul de adânci ce au cursuri intens meandrate.

Comuna Holbav este situată într-o zonă cu climat temperat continental cu diferenţe mari de temperatură între vară şi iarnă, caracterizat prin următoarele valori:

· temperatura medie anuală +10°C;

· temperatura medie în luna ianuarie -2°C;

· temperatura medie în luna iulie +22°C.

Invatamant

Scoala Generala Holbav sat - str. Principal a, nr.179
Scoala Generala Holbav deal - str. Principala, nr.249

Rezultate deosebite:
CIOClU VICTORIA - 2008 - Mentiune la Religie - faza judeteana
CIOClU VICTORIA - 2009 - Locul II Limba si literatura romana, faza judeteana

Social

În iulie 2008 populaţia comunei Holbav, conform datelor Institutului Naţional de Statistică, este de 1268 de locuitori din care 51% sunt bărbaţi(643 de persoane) şi 49% sunt femei (625 de persoane).
Densitatea mică a populaţiei pe km2, (61 de locuitori/ km2) influenţează calitatea vieţii şi a condiţiilor de locuire pentru cetăţenii comunei. Astfel, serviciile de deservire a locuitorilor precum şi investiţiile în infrastructura de bază necesită costuri crescute.
Conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Stastică Brasov în 2008 în comuna Holbav se înregistrează 464 de locuinţe.
Partea centrală a comunei Holbav dispune de curent electric şi telefonie fixă, puţuri cu apă potabilă. De asemenea în centrul comunei, cu acces facil pentru locuitorii ce vieţuiesc în această zonă se află primăria, şcoala generală, poliţie, biserică, dispensar medical şi magazine.
Zona de deal este în curs de electrificare, lucrare începută în anul 2004, detine un număr redus de aparate de radio şi TV, cu accesul dificil la informaţii, fără reţea de aducţiune apă potabilă sau canalizare.

Obiective turistice

Comuna Holbav dispune de un cadru natural nealterat reprezentat de relieful montan, pădurile întinse, faună şi floră diversificată, condiţii de mediu nepoluate, precum si obiceiuri tradiţionale ce pot fi puse în valoare.
• Rezervaţia naturală cu profil geologic - paleontologic de argilă, Ghirtalău (obiectiv natural aflat sub egida Academiei Romane).
• Măgura Codlei, 1293 m (obiectiv natural)
• Troiţa lemn (obiectiv istoric)
• Cetatea dacică - Măgura (obiectiv istoric)
• Muzeul de artă populară(obiectiv istoric)
• Biserica ortodoxă atestată din 1859 (obiectiv istoric).
De asemenea există oportunităţi de dezvoltare a agroturismului, având în vedere ocupaţiile agricole tradiţionale, în special creşterea animalelor.
În împrejurimile comunei se află poieni care pot reprezenta destinaţii ale excursiilor si drumeţiilor de munte, în conditiile amenajării şi marcării traseelor: Poiana cu leurdă, Poiana cu ghiocei.