Despre Holbav

Despre Holbav

Holbav (in germana Hohlbach [Paraul gaunos, Valea gaunoasa, Gaunoasa], in maghiara Holbák) este o localitate in judetul Brasov, Transilvania, Romania. Face parte din regiunea istorica Tara Barsei. Pe teritoriul sau se aflau mine de plumb, carbune si argint (primele extractii s-au facut in secolul XIX, rudimentar).

Din februarie 2004, Holbav s-a desprins de comuna Vulcan, din care făcuse parte până atunci, și a devenit o comuna de sine statatoare.

Comuna Holbav este amplasată în depresiunea Ţării Bârsei, pe versantul sudic al Măgurii Codlei, la o altitudine de peste 900 m. Comuna se află la 20 de km distanţă faţă de municipiul Braşov şi la 14 km faţă de municipiul Codlea, se întinde pe dealuri subcarpatice ce leagă Munţii Piatra Craiului de Munţii Perşani. Carcteristica teritorială a comunei este cea a satelor de munte cu locuinţe răspândite pe dealurile Bârnei, Padina lui Moman, Măgurii, Cetăţii, Petrosului, Văii de Mijloc, Capul Dealului, Piscu Stânii, Piscul Văii Negri, Piscul Văii Iepi, Stimbăiel, Piscul Richiţii şi Hoapec.

Vegetaţia predominantă ese caracterizată de pajişti montane, păduri de fag, brad, molid şi de faună specifică (urs, mistreţ, cerb, căpriori, iepuri).

Conform Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 670/ 2008 pentru proprietarii de păduri din comuna Holbav serviciile silvice sunt furnizate de Ocolul Silvic Braşov (Regia Naţională a Pădurilor).

Localitatea deţine elemente de floră din jurassic. De asemenea, în zonă sunt prezente plante medicinale.

Datorită configuraţiei în pantă a terenului pânza freatică are variaţii de nivel – sunt zone în care se află la mică adâncime şi zone în care apa se găseşte cu greutate.

Apele din precipitaţii sunt colectate de numeroasele văi destul de adânci ce au cursuri intens meandrate.

Comuna Holbav este situată într-o zonă cu climat temperat continental cu diferenţe mari de temperatură între vară şi iarnă, caracterizat prin următoarele valori:

· temperatura medie anuală +10°C;

· temperatura medie în luna ianuarie -2°C;

· temperatura medie în luna iulie +22°C.