Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016

Descarca de aici, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Comunei Holbav, pe anul 2016