Obiective turistice

Comuna Holbav dispune de un cadru natural nealterat reprezentat de relieful montan, pădurile întinse, faună şi floră diversificată, condiţii de mediu nepoluate, precum si obiceiuri tradiţionale ce pot fi puse în valoare.
• Rezervaţia naturală cu profil geologic - paleontologic de argilă, Ghirtalău (obiectiv natural aflat sub egida Academiei Romane).
• Măgura Codlei, 1293 m (obiectiv natural)
• Troiţa lemn (obiectiv istoric)
• Cetatea dacică - Măgura (obiectiv istoric)
• Muzeul de artă populară(obiectiv istoric)
• Biserica ortodoxă atestată din 1859 (obiectiv istoric).
De asemenea există oportunităţi de dezvoltare a agroturismului, având în vedere ocupaţiile agricole tradiţionale, în special creşterea animalelor.
În împrejurimile comunei se află poieni care pot reprezenta destinaţii ale excursiilor si drumeţiilor de munte, în conditiile amenajării şi marcării traseelor: Poiana cu leurdă, Poiana cu ghiocei.