Social

În iulie 2008 populaţia comunei Holbav, conform datelor Institutului Naţional de Statistică, este de 1268 de locuitori din care 51% sunt bărbaţi(643 de persoane) şi 49% sunt femei (625 de persoane).
Densitatea mică a populaţiei pe km2, (61 de locuitori/ km2) influenţează calitatea vieţii şi a condiţiilor de locuire pentru cetăţenii comunei. Astfel, serviciile de deservire a locuitorilor precum şi investiţiile în infrastructura de bază necesită costuri crescute.
Conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Stastică Brasov în 2008 în comuna Holbav se înregistrează 464 de locuinţe.
Partea centrală a comunei Holbav dispune de curent electric şi telefonie fixă, puţuri cu apă potabilă. De asemenea în centrul comunei, cu acces facil pentru locuitorii ce vieţuiesc în această zonă se află primăria, şcoala generală, poliţie, biserică, dispensar medical şi magazine.
Zona de deal este în curs de electrificare, lucrare începută în anul 2004, detine un număr redus de aparate de radio şi TV, cu accesul dificil la informaţii, fără reţea de aducţiune apă potabilă sau canalizare.